Close

Światowy Dzień Walki z Otyłością

24 października obchodzimy Światowy Dzień Walki z Otyłością. To czas, kiedy pojawia się wiele świetnych tekstów na ten temat, a dla mnie, specjalisty psychodietetyki, to prawdziwy powód do świętowania.

Samo zagadnienie nie napawa już jednak optymizmem i nie daje powodów do radości. Otyłość jest zjawiskiem, które w USA i części krajów europejskich osiąga rozmiary pandemii. Od lat obserwujemy wzrostowe trendy, a prognozy są zatrważające. Postanowiłam zatem w Dniu Walki z Otyłością, przybliżyć Wam kilka ciekawostek zaczerpniętych z wykładów specjalistów, których miałam zaszczyt i ogromną przyjemność słuchać w czasie wydarzeń, w których brałam udział.

Na II Narodowym Kongresie „Nowatorskie metody leczenia nadwagi i otyłości, który odbył się jesienią ubiegłego roku w Warszawie dr n. med. Dorota Waśko-Czopnik, gastroenterolog i dietetyk, przedstawiła kilka danych. W USA, od lat 60-tych liczba ludzi otyłych wzrosła z 13%, do 35,7% (2010).[1] W Europie procent ten waha się od 10 do 30, a w Polsce mamy 18% ludzi otyłych.

Otyłość to również najczęstsze zaburzenie odżywiania występujące w wieku dziecięcym i wśród młodzieży. Z danych przedstawionych na tegorocznej konferencji organizowanej przez Instytut Matki i Dziecka, o której pisałam we wcześniejszym artykule wynika, że nadwaga lub otyłość występuje u 14,8% osób poniżej 18 roku życia.[2]

Z kolei wykład[3] mgr Emilii Kot, dietetyka i psychologa Kliniki Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie pokazuje następujące dane:

W badaniu Olaf (2011) ujawniono nadwagę lub otyłość u 16% dzieci. Przy czym większy odsetek dzieci z nadmierną masą ciała to chłopcy.

Badania ekspertów z Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie również potwierdzają te wskaźniki.

COSI (Childhood Obesity Surveilance Initiative) 2016  – międzynarodowy program badawczy realizowany pod auspicjami WHO, badający dzieci w wieku 6-9 lat, jest realizowany również w Polsce pod kierownictwem Prof. Anny Fijałkowskiej. Przebadano 3400 dzieci 8-letnich ze 135 szkół. Stwierdzono co następuje[4]:

  • 2/3 dzieci ma wagę w normie.
  • 1/3 (co trzeci) ma nadwagę lub otyłość, z czego 4% ma otyłość.
  • Spośród wszystkich dzieci z nadwagą lub otyłością, 23% dzieci ma brzuszny rozkład tkanki tłuszczowej.
  • Co czwarty 8-latek ma zbyt duży obwód pasa.
  • Co ósma dziewczynka i co dziesiąty chłopiec ma nieprawidłowe wartości ciśnienia tętniczego krwi.
  • Tylko 50% dzieci spełnia zalecenia WHO dotyczące minimalnej ilości ruchu dziennie = 60 min.

Nie jest dobrze. Otyłe dzieci to, z większym prawdopodobieństwem, otyli dorośli.

A jaka nas czeka przyszłość? Ten temat w swoim wystąpieniu poruszył dr n. med. Artur Barczyk.[5] Otóż według WHO w 2030 r. będzie na świecie 38% osób z nadwagą i 20% z otyłością.

Wnioski nasuwają się same. Pomocy specjalistów będzie potrzebowało coraz więcej osób. Badania pokazują, że sama dieta nie wystarcza, żeby skutecznie walczyć z nadwagą i otyłością. W tej walce potrzebny jest oręż w postaci połączonych sił dietetyki, psychologii i regularnej aktywności fizycznej. Psychodietetyka łączy wiedzę i oddziaływania specjalistów z wielu dziedzin, w trosce o efektywną, skuteczną pomoc na drodze człowieka do zdrowienia.

 

 

[1] Waśko-Czopnik Dorota: Cienie i blaski operacji bariatrycznych, II Narodowy Kongres „Nowatorskie metody leczenia nadwagi i otyłości”, Warszawa, 22.10.2016.

[2] Mazur Joanna: Relacje społeczne nastolatków z nadwagą i otyłością, IV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Instytutu Matki i Dziecka „Otyłość u dzieci i młodzieży 2017. Problem trudny i złożony”, Warszawa, 29.09.2017. 

[3] Kot Emilia: Zasady zdrowego żywienia. Przygotowanie planu żywieniowego, Ogólnopolskie Warsztaty dla Pedagogów „Wszystko co warto wiedzieć o zaburzeniach odżywiania”, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Warszawa, 17.10.2017.

[4] Fijałkowska Anna, Stalmach Magdalena: COSI (Childhood Obesity Surveilance Initiative) 2016 – częstość nadwagi i otyłości u polskich 8-latków w badaniu WHO, IV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Instytutu Matki i Dziecka „Otyłość u dzieci i młodzieży 2017. Problem trudny i złożony”, Warszawa, 29.09.2017. 

[5] Barczyk Artur, Kutkowska-Kaźmierczak Anna: Genetyka otyłości, IV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Instytutu Matki i Dziecka „Otyłość u dzieci i młodzieży 2017. Problem trudny i złożony”, Warszawa, 29.09.2017. 

Treści zamieszczane na stronie internetowej www.koliberdietetyka.pl mają na celu edukację i dostarczanie informacji. Nie można traktować ich jako odpowiednika profesjonalnej porady lekarskiej, diagnostyki czy leczenia. Każdy problem zdrowotny należy konsultować z lekarzem. Koliberdietetyka.pl stara się przekazywać rzetelną i wartościową wiedzę, jednakże nie bierze odpowiedzialności za sposób wykorzystywania informacji zawartych na stronie.